Landschapsinrichting van de openbare ruimte: vanuit kennis en creativiteit

Landschapsinrichting openbare ruimte is een samenspel tussen de gebruikers van deze ruimte en het ideaal om deze op de meest natuurlijke manier in te richten. De landschapsarchitecten van het BTL adviesbureau werken hierbij vanuit een gedegen ecologische kennis in combinatie met innovatief en creatief denken. Doel is om de oorspronkelijke begroeiing zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen in de nieuw ontwikkelde openbare ruimte

Landschapsinrichting van openbare ruimte in de praktijk

Een voorbeeld van een project waarbij de landschapsarchitecten van BTL nauw samenwerken met de ecologen, en technici van BTL Advies is het pas gerealiseerde project met de getijdenduiker Waterdunen. Deze Getijdenduiker zorgt ervoor dat het zoute Westerscheldewater via de getijdenduiker Waterdunen in- en uitstroomt. Door de wisseling van de tijden zal er een nieuwe ontwikkeling van flora en fauna ontstaan in het Waterdunen gebied. Het gebied krijgt iets terug van de oorspronkelijke natuurlijke status met de terugkeer van zout water. Hierdoor  kunnen dan bijvoorbeeld andere vogelsoorten gaan broeden in dit gebied. Ook voor omwoners en bezoekers zal dit gebied door de komst van de getijdenduiker positief veranderen. Het wordt nu namelijk ook een nieuwe recreatie gebied voor natuurliefhebbers.

Inzetbaar op diverse terrein

De landschapsarchitecten van BTL Advies zijn voor diverse projecten inzetbaar. Zo kunnen zij bijdragen aan landschapsvisie en -ontwikkeling of natuurontwikkeling- en herstel. Ze kunnen een visie en ontwerp voor infrastructuur geven. Daarnaast zijn de landschapsarchitecten inzetbaar voor het ontwerpen met beplantingen om zo woon- en werkomgeving vorm te geven in groen. Dit gaat allemaal vanuit een gedegen ecologische kennis en het nodige creatief inzicht.